OgÓlnie o staŻU

W okresie od 16 maja 2011r. do 10 czerwca 2011r. grupa 36 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim uczestniczyła w dwóch stażach zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci - tytuł projektu: "Praktyki zagraniczne dla techników z Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2010". Projekt dotyczył realizacji praktyki zawodowej dla uczniów klas trzecich Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, kształcścych się w specjalnościach technicznych: logistyk i informatyk. Praktyka zawodowa była częściś programu nauczania technikum.

 

StaŻ Montijo - specjalnoŚĆ Informatyk

Realizowany dla 18 informatyków w różnego typu szkołach w Montijo, Alcochete i w Pegoes (Portugalia). Partnerami praktyki była szkoła: Associacao Para a Formacao Profisisonal e Desenvolvimento de Montijo w Portugalii.

 

 

STAŻ Walencja - specjalnoŚĆ logistyk

Realizowany dla 18 logistyków. Odbywał się w firmach o rozbudowanych komórkach logistycznych w Walencji (Hiszpania). Partnerami praktyki była instytucja Esmovia - Walencja w Hiszpanii.

 

 

 

 

Partnerzy wywiązali się prawidłowo ze swoich obowiązków, wyszukali miejsca praktyk według wcześniej uzgodnionych wymagań i monitorowali właściwy przebieg staży.