Powyższe umiejętności zostały nabyte poprzez realizację planowanego programu szkolenia:

 1. Zapoznanie się uczestnika z organizacją przedsiębiorstwa logistycznego: organizacja przedsiębiorstwa - zakres działania, składniki majątkowe, podmioty współpracujące.
 2. Obserwacja procesów kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem: 
  metody kierowania i zarządzania stosowane w firmie, warunki podejmowania decyzji i ich skuteczność, uwzględnienie czynników społecznych, prawnych, etycznych, psychologicznych w procesie zarządzania,

 3. Poznanie systemu rozliczeń w firmie:
  obieg dokumentów, dowody własne i obce, kontrola i sporządzanie dokumentów, formy i metody ewidencji księgowej, rozliczenia z kontrahentami, rozliczenia z budżetem i instytucjami ubezpieczeniowymi, ustalanie wyniku finansowego, bilans firmy, korzystanie z technologii informatycznej, przetwarzanie i archwizowanie danych.

 4. Wykonywanie czynności związanych z działalnością logistyczną:
  obsługa zamówień, procesy magazynowe - przyjmowanie, wydawanie, składowanie, kompletacja, obsługa klienta, obliczanie, analizowanie i ocenianie kosztów funkcjonowania logistyki, spedycja właściwa, przyjmowanie zleceń, dobór środka transportu, zawieranie umów o przewóz, ubezpieczenie przesyłki, sporządzanie dokumentacji transportowej, odbiór przesyłki od nadawcy, przygotowanie przesyłki do przewozu, sporządzenie dokumentacji transportowej,

 5. Działania w obrębie usług logistycznych:
  kompleksowa obsługa logistyczna, organizacja obsługi ładunku w magazynie, organizacja przewozów przesyłek drobnych w trybie zwykłym i ekspresowym, organizacja wykonawstwa usług ładunkowych i składowania, organizacja przewozów np. ładunków ciężkich, ponad gabarytowych, niebezpiecznych itp., organizacja wykorzystania powrotnych przebiegów taboru samochodowego,

 6. Przygotowanie oferty usługi logistycznej,

 7. Przygotowanie harmonogramu czynności procesu logistycznego,

 8. Opracowanie planu zadania logistycznego,

 9. Poznanie zasad opracowywania dokumentów logistycznych: ogólne zasady opracowania dokumentów logistycznych, praktyczne wykonanie wybranych dokumentów logistycznych,

 10. Ocena efektywności funkcjonowania firmy: koszty i ceny, istota kosztów w logistyce, koszty księgowe alternatywne, układy kosztów.

 

 

 

Ocena z przedmiotu praktyka zawodowa:

 

Sposób realizacji stażu zagranicznego i ocena uzyskana z praktyki przez uczestnika były podstawą do wystawienia oceny klasyfikacyjnej ( w skali 1-6) z przedmiotu praktyka zawodowa.

 

Kryteriami oceny uczestnika były m.in.:

 

 • 1) przestrzeganie przepisów BHP,

2) organizacja stanowiska pracy (dbałość o porządek, estetykę i organizację pracy),

 • 3) umiejętność wykonania przydzielonego zadania,

 • 4) poprawność i estetyka wykonania powierzonego zadania,

5) umiejętność posługiwania się narzędziami, przyrządami i urządzeniami,

 • 6)samodzielność wykonania zadań,

 • 7)pomysłowość i innowacje przy wykonywaniu zadań,

 • 8) zachowanie i kultura osobista podczas całego okresu stażu,

 •  

 • Uczestnicy stażu otrzymają certyfikat Europass Mobilność.

Praktykanci uczestniczą w upowszechnianiu rezultatów stażu, dzielą się zdobytymi doświadczeniami w szczególności z uczniami klas II technikum o specjalności technik logistyk.

 

 

Opinie UczniÓw • quotesWithImg
  Praktyka w Walencji zostanie w mojej pamięci na zawsze - dodaje Mateusz Sokół. Wspaniałe przeżycie, miejsce pobytu - Port Saplaya wprost wymażone, warunki zamieszkania bardzo dobre, praktyka - aż się chciało tam być i to, co najważniejsze: atmosfera przyjaźni, współpracy z koleżankami i kolegami z klasy. Trzeba było przebywać z sobą przez miesiąc, żeby się dobrze poznać. Odbyte wycieczki przybliżyły mi kulturę, historię i zwyczaje Hiszpanii. Stadion FC Barcelona naprawdę robi wrażenie.   quotes

  Mateusz Sokół
  Staż Walencja

 • quotesWithImg
  Dla mnie praktyka w Walencji była dużym wyzwaniem i wspaniałym doświadczeniem. Pracowałem w przedsiębiorstwie "NAVARO", zajmującym się dystrybucją zdrowej żywności. To duża i renomowana hiszpańska firma, dysponująca siecią sklepów i hurtownii. Zaskoczył mnie bardzo duży popyt na zdrową żywność w Walencji. . quotes

  Marcin Gałęzia
  Staż Walencja

 

Certyfikat potwierdzający przeszkolenie językowe za granicą

 

cer1.

 

cer2