Ocena z przedmiotu praktyka zawodowa:

 

Sposób realizacji stażu zagranicznego i ocena uzyskana z praktyki przez uczestnika były podstawą do wystawienia oceny klasyfikacyjnej ( w skali 1-6) z przedmiotu praktyka zawodowa.

 

Kryteriami oceny uczestnika były m.in.:

 

 • 1) przestrzeganie przepisów BHP,

2) organizacja stanowiska pracy (dbałość o porządek, estetykę i organizację pracy),

 • 3) trafność doboru narzędzi i przyrządów do wykonania przydzielonego zadania,

 • 4) trafność doboru materiału przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii wykonania,

5) umiejętność posługiwania się narzędziami, przyrządami i urządzeniami,

 • 6)samodzielność wykonania zadań,

 • 7)pomysłowość i innowacje przy wykonywaniu zadań,

 • 8) zachowanie i kultura osobista podczas całego okresu stażu,

 •  

 • Uczestnicy stażu otrzymają certyfikat Europass Mobilność.

Praktykanci uczestniczą w upowszechnianiu rezultatów stażu, dzielą się zdobytymi doświadczeniami w szczególności z uczniami klas II technikum o specjalności technik informatyk.

 

 

Opinie UczniÓw • quotesWithImg
  Praktyki w Portugalii to wspaniały czas - mówi Mateusz Kusiak. Poznałem nową kulturę, poszerzyłem umiejętności informatyczne i językowe. W szkole, w której odbywałem praktykę, byłem odpowiedzialny za naprawę i konfigurację sprzętu komputerowego. Ludzie, z którymi się stykałem byli bardzo przyjaźni i wyrozumiali.    quotes

  Mateusz Kusiak
  Staż Montijo

 • quotesWithImg
  Portugalia bardzo mi się podobała - mówi Mateusz Radłowski. Wiem, że teraz tam jest duży kryzys gospodarczy, ale nie wpłynęło to na obniżenie jakości naszego stażu. Wspólnie z Krystianem Cymerysem w szkole średniej asystowaliśmy nauczycielom informatyki. Użekła mnie przyroda, zupełnie inna niż w naszym klimacie i przepiękne zabytki, wskazujące na bogatą historię Portugalii.  quotes

  Mateusz Radłowski
  Staż Montijo

 

Certyfikat potwierdzający przeszkolenie językowe za granicą

 

cer1.

 

cer2